تبلیغات
مهاجر - شرارت همسایه ها:(5)
مهاجر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

حمله به خانه های مهاجرین افغانی در قزوین

خوب است که گزارش های را که مدتی از آن گذشته  با گزارش های جدید همراه به نشر برسانیم تا کسی نگوید که اینها در گذشته رخ داده و حالا وضع مهاجرین خوب است ، درحالیکه همین حالا مهاجرین افغانی اکثرأ شبها کار می کنند و روز ها توان گشت و گذار را ندارند.

بتاریخ نهم جوزای  1393 بی بی سی گزارشی را به این شرح به نشر رساند:

در شروع گزارش آمده:

«در یکی از شب‌های فروردین [حمل] امسال در روستایی از قزوین، مردانی که صورت خود را با پارچه پوشانده بودند، فریادزنان به خانه ده‌ها مهاجر افغان حمله کردند

و در ادامه از زبان یکی از شاهدان عینی می‌نویسد:

«به شیشه‌ها سنگ ‌زدند، دیوار خانه را خراب کردند و اموالمان را با خود بردند. آنچه برجای ماند، خانواده هراسان من بود و کودکی ۱۰ ساله که می‌لرزیددر این گزارش انگیزه حمله به روستاییان مهاجر افغان توسط این باند نقاب‌دار را تجاوز به دختری ایرانی که از ناتوانی ذهنی رنج می‌برد، عنوان شده و حمله‌وران یکی از باشندگان افغان این قریه را عامل تجاوز می‌دانند. اما چیزی را که خبرنگار بی‌بی‌سی فهمیده یا نافهیمده از آن طفره رفته، انگیزه اصلی این حمله است:

ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ به کلی ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺷﮕﺮﺩ ﺧﺎینانه ﺗﻮﻃﺌﻪ‌ﮔﺮﺍﻥ رژیم ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻣﺜﺎﻝ قریه‌دار ﯾﻮﺳﻒ ﺍﺳﺪﯼ، ﺭییس ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ و مسوولان انجمن اسلامی قریه نظام‌آباد، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮﺩﻡ جهت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍده‌ﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎن، چیزی ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ‌ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎیی ﻭ ﺟﺸﻦ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ (دلو) ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻩ ﺑﺎﺯ برﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ آﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ‌ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ به تعداد ۲۲ خانواده مهاجر ﺍﻓﻐﺎﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎﻥ به ﭼﺮﺍگاه ﻣﯽ‌بردند، و ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ گوسفندان خود را ﺩﺭ داخل ده ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن‌ها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ. ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍده‌ها تعداد افرادی ﮐﻪ به دﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ‌ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﺬﮐﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ مواشی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ به بعد ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ این که ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍده‌ﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ مواشی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﺎییم، ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻭﺭﮔﻮیی ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ.

به این دلیل ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎیت‌کاران رژیم ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺮﺑﻪ‌‌ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺍﻓﻐﺎن ﺩﺭ ﭘﯿﺶ می‌گیرند. ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ‌پراگنی ﺩﺭﻭﻍ و نسبت‌دادن ﺗﺠﺎﻭﺯ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، جمعی از انسان‌های ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻭ ﺁﺗﺶ‌ﺯﺩﻥ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺩﻩ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻼﺕ، ۲۱ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺳﺎیل ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ آن‌ها ﻃﻌﻤﻪ ﺁﺗﺶ ﻭ به این ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ آن‌ها به کلی ﺍﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ۴۵ ﺭﺍﺱ ﮔﺎﻭ، ۳۴۷ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ۸۸ ﻣﻮﺗﺭسایکل ﻫﻮﻧﺪﺍﯼ ۱۲۵، ۳ عراﺩﻩ ﻣوتر ﺗﺮﺍﯼ، ۷ موتر ﻧﯿﺴﺎﻥ ﻭ ۲ موتر پیکان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ افغان‌ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ شدند. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ، ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻓﻐﺎن‌ها ﻧﯿﺰ ﻏﺎﺭﺕ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ۱۹ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ۷ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﺷﺶ ﻣﺮﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ می‌رﺳﻨﺪ. ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍدهﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺍﻟﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍده ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻥ به جای ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺩﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ.

جای تاسف در اینجا است که ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ به‌شمول ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﺯﻧﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩی‌خواه، ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﯼ آزاد ﻭ منادیان و ﺣﺎﻣیان ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ خاموشی اختیار نموده‌اند.
گرچه ما خود نیز در جریان این قضیه قرار داشتیم اما آنرا از قول بی بی سی به نشر رساندیم تا همه بدانند که بعد از این جنایت های که در حق مردم مظلوم افغانستان در ایران صورت می گیرد پوشیده نخواهد ماند . حالا دوستان این گزارش را مطالعه نموده و قضاوت نمایند که میان گفتار تا کردار چقدر فرق است . وما با صراحت می گوییم که همچو قضایا کاملا در هماهنگی با سازمان های دولتی و تحت حمایه آنها صورت می گیرد . قضیه آتش زدن دوطفل را در قم مقدسه به شما نوشته خواهیم کرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 28 مرداد 1393
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:06 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی