تبلیغات
مهاجر - نگاهی به کتاب محتاط
مهاجر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

محتاط راه توبه را گم کرده

نگاهی به کتاب سقوط دو م

جمهوریت اول

«نوشته عبدالحمید محتاط»

(1)

عصر روز سه شنبه مورخ 29 اسد 1392 محفلی از یک مجموعه نویسندگان و دانشمندان کشور درصالون میوند تشکیل شده بود که جناب آقای نصیر عبدالرحمن رئیس انتشارات میوند بمن هم افتخار بخشیده و دعوت نموده بودند.

ساعت 35/4 عصر محفل شروع شد و آقای محتاط به معرفی کتاب خویش پرداختند .  ایشان از اینکه در کودتای داود خان چه نقشی داشته توضیح دادند و ضمنأ یاد آور شدند که داود خان جایگاه خود را در خانواده سلطنتی از دست داده بود ،  بدین لحاظ به حلقات روشنفکری تکیه نموده و کودتای 26 سرطان را راه اندازی کردند که ما از جمله نزدیکان او بودیم .

دوتن از اشتراک کنند گان اولی آقای وحید مژده و دومی آقای اکرام اندیشمند صحبت نمودند ، آقای مژده کمبوداتی را از این کتاب نام بردند  و خواستند که در چاپ بعدی در نظر گرفته شود، در مجموع انتقاد ایشان در باره کتاب هم از لحاظ اصول نویسندگی و هم از لحاظ ارایه اسناد بود .

نفر دومی آقای(محمد اکرام اندیشمند  )  یک سلسله چشم پوشی های نویسنده را در عصر داود خان و دوران کمونیست ها یاد آورشده و اینکه کمونیست های وقت با داود خان به دستور روسها همکاری کردند مستند بیان داشتند و همچنان مورددیگر انتقاد دیگر ایشان بر نویسنده این بود که : ایشان در کتاب خود از فعالیت های جاسوسی امریکا و سایر ممالک نوشته اما از فعالیت های جاسوسی روسها هیچ یاد آوری نکرده ، درحالیکه عملا مشاهده شد که بیشتر فعالیت های جاسوسی رادر افغانستان آندوره روسها و عمال شان داشته است .

بعد از صحبت این آقا فرد دیگر ی بنام آقای عبدالقدیر رسولی نویسنده مقدمه این کتاب، برخاسته و صحبت نمودند ، از صحبت ایشان فهمیده میشد که همراه و همکار آقای محتاط هستند . بعدأ متوجه شدم که مقدمه این کتاب را نیز ایشان نوشته است.

آقای رسولی دومطلب جالب را بیان کردند یکی اینکه گفتند : تاریخ را  با ایدیو لوژی مخلوط نکنید ، نباید این دو را باهم مخلوط کرد . ثانیا کتاب آقای محتاط  چشم دید های ایشان است و کسی نباید بگوید که چرا این را گفتی یا نگفتی .  و در اخیر هم یکتن از وکلای پارلمان آقای حفیظ منصور صحبت مختصر نموده به اقای محتاط  آرزوی موفقیت نمود.

و اما نخست در قسمت صحبت آقای رسولی باید به عرض برسانم که توجیه ایشان خیلی بیجا و بی مورد است . زیرا:

اولا: به عقیده ما تاریخ بدون ایدیولوژی ، تاریخ نه بلکه کاغذ پاره های سیاه شده بدرد نخوروافسانه بودنبود بیش نیست ، آنچه از تاریخ مهم است این است که بما چه موضوعی را یاد آور شده و می آموزاند و ازتکرار خطاها جلو گیری می کند ، زیرا تاریخ علمی است که از تکرار اشتباهات جلوگیری می نماید ، که در این صورت اگر فکری  و اندیشه ای و یا به قول معروف ایدیولوژیی در کارنباشد و مطالب نوشته شده عاری از همه باشد چه دردی را دوا می کند ، تاریخی که ما را متوجه اشتباهات نساخته ، موجب جلوگیری از تکراراشتباهات نشود،و پند و عبرت نباشد ، مطالعه ونوشتنش کار بیخود و اتلاف وقت است . ازطرفی ما تاریخ را یک علم میدانیم  ، البته علم بودن تاریخ امروز منکر هم ندارد ، که در این صورت میشود یک علم را عاری از یک فکر واندیشته دانسته و تلاش کنیم که با ایدیولوژی مخلوط نکنیم . اگر اینکا ر صورت بگیرد که علم تاریخ بدور از ایدیولوژی باشد ، بگمان ما از این علم کارتن خالیی بیش نخواهد ماند .  ازطرفی هم آنگونه که ایشان گفتند و در مقدمه  ای که به این کتاب نوشتند میان نوشتار و گفتار ایشان تفاوت خیلی زیاد ، آقای رسولی در صفحه آخر مقدمه مینویسند: ( در پایان بایست تذکر داد که این کتاب نقش سترگ در شناخت، تفاهم و نزدیک کردن بخشهای مختلف مبارزین راه حق و عدالت اجتماعی خواهد داشت و به تاریخ نویسی واقعبینانه و پژوهشگری مدد فراوان خواهد رساند وهمه را می طلبد تا در محاسبات خود دقیق فکر کنند و با بهره برداری از امکانات واقعی نه خیالی تکیه کنند. و بجای مظلوم نمایی و اختیار خاموشی با چشمان بسته خبثین را طیبین نگویند.)

تعجب است که حضرتعالی باوجودیکه این همه را نوشته و کتاب هم در دسترس همه قرار گرفته و در جلسه هم کسانی که همه عالم ، دانشمند ، نویسند، اما عکس آنرا بزبان می گویند ، و این حرکت بیشتر انسان را به وادی شک و تردید می انداز د که این کتابی که یک مجموعه خاطراتی باشد، نیست ، بلکه توجیه و برائت دادن عده ای که در تاریخ خونرنگ کشور ما جایگاه نامطلوب دارند ، میباشد .

دقیقا باید به عرض برسانم که تمام مورخین آنچه نوشته اند ، مطالب تاریخی که امروز بدسترس ما قرار دارد ، همه متاثر از ایدیولوژی نویسنده های شان میباشد بطور مثال تاریخ غبار ، فرهنگ ، تاریخ طبری ، روضه الصفا، مروج الذهب و امثال اینها.

پس بنابراین اگر تاریخ از ایدیولوژی جدا ساخته شود ، علم بی روح و افسانه های بی معنا خواهد بود.

ثانیا : ایشان گفتند که آقای محتاط نگفته که تاریخ همه افغانستان رامی نویسم ، ایشان خاطرات خود را نوشته اند .

باید متذکر شویم که همین خاطرات و یاداشت ها ی نویسندگان است که برای محققین فردا منبع تحقیق می شود ، مثل خاطرات هیوان تسنگ زایر چینی ، سفرنامه ابن بطوطه ، سفر نامه ابن جبیرو......

امروز هرکه بخواهد تحقیقی روی موضوعات تاریخی قدیم افغانستان داشته باشند ، ناگزیرباید به یاداشت ها وخاطرات هیوان تسنگ  مراجعه نماید .

این مجموعه ای که آقای محتاط گرد آورده ، اینهم نیز در فردای افغانستان منبعی برای تحقیق خواهد بود، اگر کسی از ظلم و جنایت داود خان ، از قتل های بیرحمانه او ، از اینکه جنرال ارکان حرب شهید سید میراحمدشاه و استاد اختر خوشیوال و دهها  مسلمان مبارزدیگر را گرفتار زندان و شکنجه کرده و آنها در زندان تا عصر کمونیست ها بودند و کمونیست ها ایشان را در پولیگون پلچرخی به شهادت رساندند ، یاد نماید و یا اینکه داود خان چگونه به کمک  کاجی بی روس به قدرت رسید ، حتما محقق خواهد گفت که در کتاب آقای محتاط که شریک کودتای داود خان و از جمله پرچمی ها بود اینها نوشته نشده است .

ایشان در صحبت های خود گفتند که من نفوذ دستگاه جاسوسی روس رامشاهده نکرده ام ، وقیام جمعی از روشنفکران شمالی  ، زندان وشکنجه هزاران جوان مسلمان در دهمزنگ این ها را میفرمایند که من ندیده ام .

تکیه به کمونیست  ها از  جانب داود خان را مبنی براین دانستند که(البته ایشان کلمه کمونیست رابکارنبردند ایشان روشنفکران می گفتند) : داوود جایگاه خود را درخانواده ازدست داده بود، بنأ مجبور بود که با این مجموعه روشنفکر هماهنگ شود،  اما نظر ما در این قسمت این است که داود و ظاهر شاه در مجموع خانواده سلطنتی این کودتا را با  هماهنگی انجام داده و کمونیست ها را بخاطر جلوگیری از ایجاد حساسیت روسها با خود هماهنگ ساختند ودرقدم نخست ولسوالی ها و تعدادی از ولایات را به اختیار  شان قرار داده و درقدم بعدی همه را از صحنه کنار زدند . زیرا حکومت سطنتی دیگر توان ادامه حیات سیاسی را نداشت .

کتاب آقای محتاط هم  مثل کتابهای  جمعی از زباله های مارکسیزم که تا حلق به خون ناحق ملت ما غرق است، مثل جنرال عظیمی ، دستگیر پنجشیری ، کشتمند ..... که همه با هدف برائت دادن  خود و جمع وابسته به ایشان است .  ضعف دولت بعد از نجیب را هم به عنوان شاهد مثال برای خوبی های خود میدانند ، و گاه گاهی هم در صحبت ها از کشته شدن شصت هزار نفر در کابل سخن می گویند ، درحالیکه این یک رقم تبلیغی بیش نیست  درست است که در جنگ نان و حلوا بخش نمی شود ، اما این رقم را کدام مرجع احصائیه گرفته ولی ما شهاد ت میلیونی هموطنان خود را ، به  توپ بستن قریجات ، قتل عالم شهر ها ، دهها گوردسته جمعی که پولیگون پلچرخی یک نمونه آن میباشد ، همه را ما تاریخ زنده هستیم که آقای محتاط و امثال ایشان میخواهند با اشتباهات حکومت بعد از خود برائت حاصل نمایند . که به نظر ما این یک فکر خام است هیچگاه اشتباه ، اشتباه را توجیه نمی کند، و ایشان باید به اشتباهات خود اعتراف و از مردم افغانستان معذرت خواهی نمایند.

اما آنچه من در این کتاب دیدم :

همانطور که عرض شد ما کودتای 26 سرطان را کاملا یک هماهنگی خانوادگی میدانیم ، اگر معلومات خود را کنار گذاشته و به نوشته های آقای محتاط متوسل شویم ، ایشان هم نگاشته اند که در اولین فرصت (یعنی دوسه روزبعد از کودتا) خانواده سلطنتی را به قول ایشان در عشرتگاه شاهان مخلوع (روم) فرستاد ، اموال و دارایی های را که موقع رفتن ایشان ضبط کرده و به بانگ ملی که نماینده اش همانجا بوده تحویل داده بودند ، همه را داود خان به حساب های شان انتقال داد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394
جمعه 24 آذر 1396 04:31 ب.ظ
من واقعا خوشحالم که به این پست های وب سایت نگاه می کنم که بسیار ارزشمند است
اطلاعات برای ارائه این آمار متشکریم.
جمعه 17 آذر 1396 05:54 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted
at this website is actually pleasant.
شنبه 18 شهریور 1396 05:52 ب.ظ
Very nice article. I definitely love this site. Thanks!
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:44 ب.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site offered us with valuable information to work on. You've done an impressive job and
our entire community will be thankful to you.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:31 ق.ظ
I have been exploring for a little for any high quality articles
or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I
finally stumbled upon this site. Reading this info So i'm glad to express that I've a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
I such a lot surely will make sure to do not put out of your mind this web site and provides it a look
regularly.
شنبه 8 فروردین 1394 03:10 ب.ظ
سلام عزیز سال نو مبارک انتظار زیادی ازتون ندارم فقط دلم میخواد بهم سر بزنید و نطرتون را بگین ...منتظرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی