تبلیغات
مهاجر - نگاهی به کتاب محتاط
مهاجر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

محتاط راه توبه را گم کرده

نگاهی به کتاب سقوط دو م

جمهوریت اول

«نوشته عبدالحمید محتاط» عضوکودتای 26سرطان

(2)

 

جای بسی تعجب است که ایشان  یکطرف از فعالین درجه یک داود خان هستند و حالا از روحیه فاشستی داود می نگارند«ص34»

باید اذعان داشت که موقع  کودتا 26 سرطان داود مرد 65 ساله بود و جناب آقای محتاط هم  به سن و سالی بوده که به عنوان وزیر مخابرات تعیین می گردد . ما یقین داریم که ایشان از داود شناخت کامل داشتند و خانواده داود خان همه افراد معلوم الحالی بودند که خورد و بزرگ مملکت ایشان را می شناختند .

آقای محتاط داود خان را متهم به خود کامگی ، قلدری ، خود خواهی و.... می نماید و در حالی که خود را در آن حکومت بی صلاحیت می داند اما از نوشته های شان برمی آید که در خصوصی ترین و محرم ترین کار ها حضور گرم و فعال داشته اند مثلا ایشان در گرفتاری هاشم میوند وال و رفقای ایشان در مرکز فرماندهی شرکت داشته ، در جریان تحقیق و شکنجه ایشان از زیر زمینی های وزارت داخله سر می زده  و همینطور موارد دیگر ،  که در این صورت بازهم اگر ایشان خود را در حالیکه وزیر هم بوده  بی صلاحیت بخواند ، آیا راست هست؟ .

او از ارتباط  داود و شاه مخلوع خبر بوده می نویسد : از برخورد های روز مره سردار داود بخوبی فهمیده می شدکه ارتباط مستقیم بین شاه مخلوع و شخص او تامین است .  ص 30

ما در صحبتی که از ایشان شنیدیم  از اشتراک اعضای کمونیست و همچنان از فعالیت های دستگاه جاسوسی روسها در کتاب خویش  اصلا یاد ی نکرده  و می گویند که چنین چیزی عملا مشاهده نمی شد ، در حالیکه در ص 54 کتاب خود اعترا ف به کمونیست بودن عده ای از اعضای کمیته مرکزی می نمایند و می نویسند: « باید قبول  کنیم که یک عده این کمیته ، بدون شک از پیروان خطوط اساسی جریده پرچم (ارگان نشراتی جناح پرچم حزب کمونیست در افغانستان ) بوده و مرکب از کمونست های شوروی میباشند . »

از نوشته های ایشان برمی آید که جناب محتاط از جمله اربابان کودتای 26 سرطان بوده و یکی از فعالیت های مهم دیگر ایشان بعد از کودتا این بود که بتواند جناح خلق و پرچم را در داخل دولت   هماهنگ سازد که در اینکار بقول خود شان موفق نگردیده ، که همین جا هم وقتی از اولین تماس خود با نورمحمد ترکی صحبت می کند و به او تشکیل جبهه متحد ملی را پیشنهاد می نماید او شرایطی را پیشکش می نماید که قابل قبول نبوده و نزد ببرک کارمل وقتی دوستش عنایت نبیل را می فرستد کارمل این طرح را رد می نماید . و این جملات را بیان می کند « چون رهبری موجود نظام نوین مترقی است ، فلهذا در این مرحله حساس نباید به رهبری نظام نوین درد سر ایجاد کنیم بگذاریم که رهبری  وظایف انقلابی خود را انجام دهد » ص66  همچنان ایشان از ملاقات های مکرر خود با کارمل صحبت می کنند. ص 68

ما این قسمت را از خوانندگان می پرسیم که آیا سخنان کارمل نفوذ پرچم را در کودتا تایید نمی کند؟ ولی آقای محتاط ظاهراً اظهار بی خبری می نمایند .

و از جناب محتاط صاحب می پرسیم که آیا جناح های سیاسی همین دو حزب کمونیست بودند که حضرت عالی نزد ایشان رفتید . ؟

آیا جناح های سیاسی دیگر در افغانستان وجود نداشت ؟ جمع کثیری را که با شهید جنرال میراحمدشاه دستگیر نمودید ، اینها کی ها بودند؟  تعدادی از افراد وابسته به نهضت اسلامی که در شمالی و پنجشیر به شهادت رسیدند و تعدادی راهی زندان و تعدادی هم مهاجر گردیدند ، اینها کی ها بودند ؟  آیا این درست خواهد بود که بگوییم شخص نزدیک سردار داود ، همکارش در کودتا، وزیر اولین کابینه اش ، کسی که در همه دستگیری ها و استنطاق ها نظارت و اشراف داشته از این همه بی خبر بوده است ؟

آقای محتاط  در قسمت  تشکیل جبهه ملی  که اولین ملاقاتش بعد از اشغال پوست وزارت با نورمحمد تره کی بوده و بعد با دیگر ان ، اما بعد از آنکه سردار داود برایش می گوید « هنوز وقت است ، در آینده روی این موضوع فکر می کنیم و تماس خود را با افراد مشخص قطع کن. »  ص68

ایشان در ادامه می نویسند:« از همین جا بود که تلاش برای ایجاد جبهه ملی متحد پایان یافت. آن عده افسرانی که با من در سقوط سلطنت سهم فعال داشتند، درموقف دشواری قرار گرفتند . از یکطرف عدم موجودیت یک سازمان فراگیر و از جانبی هم تشویش از گرایشات انحرافی سردار داود ، اوضاع افسران ارتش را در مجموع پیچیده ساخت . از اینرو در جلسات و مذاکراتیکه عمدتأ با افسران قوای هوایی داشتم ، نظریات خود را پیرامون سازمان نظامی و موثریتی که آن از سالیان متمادی داشت،بطور مشخص برایشان بیان کردم و تاکیدنمودم که بعد ازاین سازمان نظامی موجودیت ندارد و شما افسرانیکه تا حال برای انجام یک هدف والای ملی فعالیت داشتید و آن هدف تاسیس نظام نوین جمهوری بود بدست آوردید وحالا موجودیت چنین یک سازمان نظامی موجه نیست. فلهذا هرکدام شما میتوانید تصمیم لازمی در باره فعالیت های سیاسی آینده خود بگیرید . تعدادی زیادی از احزاب و سازمانهای سیاسی مترقی در جامعه فعالیت دارند و شمامیتوانید در همان سازمانی تنظیم شوید که بعد از این و از طریق همان حزب و سازمان ، زمینه سهم گیری وخدمت گذاری را در کشور مفید میدانید. یعنی پس از این هرکدام شما مسئوولیت خود را دارید . وظایف شما در سقوط نظام سلطنتی ، تاریخی و خیلی برجسته پنداشته می شود . به نظرم اگر قرار باشد که دسته جمعی داخل کدام سازمان مشخص گردید اشتباه خواهد بود ! در اینجا تصمیم فردی مطرح بحث است و بس.

یکی از رفقا پرسید که موقف  شخص خود شما چگونه ارزیابی می شود؟  البته بنابر موقف پیچیده ایکه  بادولت داشتم ، همین قدر  گفتم که عجالتأ عضو هیچ یک از سازمانها یا احزاب نخواهم شد .ص69»

بهر صورت اینکه مدتی بعد داود کمونیست ها را از دولت خود برکنار نمود همه میدانیم و اما اینکه حضرتعالی عالی در آن زمان عضو هیچیک از احزاب و جریان های سیاسی نبودید اینرا هم قبول کنیم؟

هنوز زمان زیادی از کودتای داود نگذشته، تاریخ زنده  آن روزگاران خیلی زیاد است و منهم یکی از آنها هستم . از شخص  شما هم می پرسم بیایید مرد مردانه راست بگویید ، هرچه بود گذشته ، آیا شما واقعأ عضو حزب و گروهی نبودید ؟  یقین داشته باشید که این کاغذ پاره های را که ماو شما ضعیف یا قوی می نویسیم ، همه ماندگار است و از بین نمی رود ، پس به نسل های بعدی چرا واقعیت ها را انتقال ندهیم .  من حضر تعالی را از زمانیکه کودتا ی 26 سرطان صورت گرفت و من به صنف نهم مکتب در لیسه منهاج سراج سرپل شاگرد بودم می شناسم و از همان زمان علاقه مند کار های ساسی بودم .

موضوع حبس خانگی شما هم گرچه کدام مدرک و سندی در قبال خود ندارد اما از اینکه سایر کمونیست ها از حکومت منفصل گردید ند ما این را در قسمت جنابعالی هم بعید نمی دانیم .

ما موقعیت شما را بعد از کودتای ننگین هفت ثور کاملا یک بیک خبر داریم و میدانیم و همچنان دراین اواخر سفر شما از استرلیا به هند آنهم به کدام مبنا و انکار هویت تان در 4سرطان 1391 در مقابل کمره تلویزن و بسیار خصوصیات دیگر همه خبر داریم«www.youtube.com/watch?v=yBizoABoو

www.dawatfreemedia.org. و اینکه در گروه کار رشد نموده و بعدا به جناح پرچم پیوستید همه را میدانیم ، موقعیت های شما در پست های بالا در دوران حکومت کمونیست ها حضرتعالی  را معرفی می نماید که  چکاره بوده اید .

در قسمت اشتراک شما در کودتای 26 سرطان باید بگوییم که هرگونه توجیه در قسمت شناخت شما از سردار داود غیر موجه است ، نه تنها داود بلکه همه خانواده آل یحیی مردمان شناخته شده بودند مخصوصا داود که یک دوره ده ساله صدراعظم این کشور بوده ، شما قطعا چهره ظالمانه داود را با پنجه های خون آلودش می شناختند.

چشم پوشی تان از نهضت اسلامی آن دوره ، شریک بودن تان در شهاد ت مظلومانه جنرال سید میراحمد شاه و رفقای شان و میوند وال و رفقای  شان کاملا مشهود و هوید ا است و شما خود اعتراف نموده اید که در دستگیری و تحقیق آن ها اشراف داشته اید ، به قول خود تان که شکنجه را دیدید و دستور قطع شکنجه دادید و آنهم عملی شد ، بازهم بی صلاحیت بودید؟   و در اینکه شما عضو حز ب کمونیست شاخه پرچم بوده اید دراین شکی نیست و ما عملا دیده ایم که شما از فعالین آنها بودید . شما اگر به قول خودتان سن تان به هفتاد رسیده ، سن ماهم آنقدر خام نیست ، ما از باشه زده های دوران قدرت شما هستیم .

پس به این حساب چرا به نسل های بعدی راست نگوییم ، یقینأ محققین بعداز ماو شما  خیلی نسبت به این موضوعات موشگافانه برخورد نموده  راست و دروغ را از هم تفکیک خواهند کرد، و این نوشته های که هیچگونه متکی به واقعیت نیست کسی را برائت داده نخواهد توانست .

البته این تنها شما نیستید که کتاب نوشته و در پی برائت دادن خود تان برآمده اید ، تعداد زیاد هستند که گرفتار عذاب وجدان اند  ،  از اینکه اسم شان در ردیف قاتلین شهدای میلیونی کشور نوشته است رنج می برند و شبها کابوس های عجیب و غریب ایشان را اذیت می کند . مثل فرید مزدک ، ظاهر عظیمی ، کشتمند، دستگیر پنجشیری و تعدادی دیگر. همه در پی این برآمده اند که کتابی بنویسند مبنی بر اینکه در آن زمان بی صلاحیت بوده اند تا بتوانند خود را برائت بدهند . اما این یک فکر خام است که علاوه برسایر اعمال ضد انسانی و افغانی  خود را مزور و فریبکار هم معرفی می کنند .

به عنوان حسن ختام این قصه را می نویسم : ( اربابی به نوکر خود دستور داد که امشب مرغی را برایم بریان کن،  نوکر گفت  چشم و رفت شروع به کار کرد، وقتی مرغ پخته شد از یک گوشه پای مرغ کمی گرفت تا ببیند که نمک و مزه اش چگونه است ، برایش مزه داد کمی دیگر و کمی دیگر تا اینکه یک پای مرغ تمام شد . شام وقتی مرغ را روی دسترخوان آورد اربا ب پرسید که پای دیگر مرغ کجاست ؟  نوکر گفت : قربان تان شوم ، این مرغ یک پای داشت . ار باب سکوت کرد و چیزی نگفت . شروع کرد به خوردن . از قضا روزی به شکار رفتند ، هوا خیلی سرد بود ، جمعی از مرغان بالای بلندیی نشسته بودند و از شدت سرما یک پارا بلند گرفته بودند ، نوکر گفت: آقا مرغان یک پا را دیدید؟ ارباب گفت بلی ، و نزدیک رفت  با صدای بلند گفت: کشت، کشت ،  مرغان همه بدو پا راه رفتند و بعداز چند قدمی پرواز کردند ،  ارباب بدون اینکه چیزی بگوید به نوکر نگاه کرده و تبسمی نمود.  نوکر بلافاصله گفت : آقا این طلسم کشت را که یاد داشتید چرا آن شب بالا دسترخوان نگفتید؟

ما نه تنها به آقای محتاط بلکه به همه کسانی که امروز میخواهند با تحریف واقعیت ها به برائت دادن خود بپردازند، یقین داشته باشندکه اینکار مشکلی  هست، می گوییم: گمان نکنند که این مطالب را تنها ایشان می نویسند ، هزاران نویسنده و قلم بدست در پی نوشتن آن هستند و می نویسند و بعضا نوشته اند.

راه خوب و عاقلانه به نظرما این است که هوس تحریف تاریخ کشور را نکنند  که از توان شان بالا است .  بهتر است مرد مردانه از اشتباهاتی که صورت گرفته از مردم معذرت خواهی و بدربار خداوند استغفار نمایند . اگر با این هم نشد و بازهم کابوس گور های دسته جمعی خواب را از چشمان شان ربود برای راحتی وجدان خود را به محکمه بسپارند و از محکمه بخواهند که ایشان را پاک نمایندتادیگر عذاب وجدان نکشند. والسلام

غلام علی صارم

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 8 فروردین 1394
پنجشنبه 29 تیر 1396 10:19 ب.ظ
Great post! We will be linking to this great article on our website.
Keep up the great writing.
یکشنبه 4 تیر 1396 09:06 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی
که صدایی مناسب در آغاز آیا واقعا کار درست با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من این کردم مشکل خود را با جهش در
مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر
همه کسانی معافیت. در صورتی که شما که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:10 ق.ظ
Pretty! This was an incredibly wonderful post.
Many thanks for providing these details.
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:18 ب.ظ
I wanted to thank you for this fantastic read!!

I certainly loved every little bit of it. I have you book-marked to check out new things you post…
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:17 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe
you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
شنبه 23 بهمن 1395 01:25 ب.ظ
سلام دوست عزیز
درباره ی کسب درآمد از اینترنت چه اطلاعاتی داری ؟
من برای تو پیشنهادات و آموزش هایی دارم که تو رو به درآمد میلیونی می رسونه
برای مشاهده پیشنهادات به سایت زیر مراجعه کن:
jobstarter.ir

سوالی هم اگه بود می تونی از راه های ارتباطی زیر بپرسی:
تلفن:02166150185
تلگرام:09031642062
جمعه 14 آبان 1395 09:40 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

جمعه 30 مهر 1395 09:04 ق.ظ
سلام
دوست عزیز امیدوارم حال خوبی داشته باشید از وبلاگتون دیدن کردم.
ما یک محصول ویژه برای شما داریم که قسمتی از کار های روزانه رو براتون آسون و راحت میکنه
به سایتمون سر بزنید هر دیدی یه بازدید هم باید داشته باشه دیگه
مطمئنم پشیمون نمیشی
منتظرم
دوشنبه 7 تیر 1395 12:39 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


دوشنبه 5 بهمن 1394 02:43 ب.ظ

کسب درآمد ماهانه بالای 1 میلیون تومان
100 درصد تضمینی

توجه : پس از وارد شدن به لینک ها 15 ثانیه صبر کنید و سپس روی دکمه ی
سبز رنگ "رد کردن تبلیغ" کلیک کنید.

لینک آموزش برای آقایان:

http://bit.do/toopfile14

لینک آموزش برای خانم ها:

http://bit.do/toopfile13
شنبه 7 شهریور 1394 09:13 ب.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
موفق باشید
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 05:17 ب.ظ
وبلاگ زیبای دارید
موفق باشی
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 05:17 ب.ظ
وبلاگ زیبای دارید
موفق باشی
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 05:17 ب.ظ
وبلاگ زیبای دارید
موفق باشی
شنبه 8 فروردین 1394 09:24 ب.ظ
فروش اسپمر میهن بلاگلینک تبادل لینکwww.asia98.ir/link
شنبه 8 فروردین 1394 05:37 ب.ظ
سلام عزیز خوبی؟ سال نو مبارک صد سال به این سالها مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود معلومه که وقت گذاشتی .من یه پیشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه اونم اینکه به وب سایت منم سر بزنی و باهم تبادل لینک داشته باشیم از این به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم میشیم بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
شنبه 8 فروردین 1394 05:09 ب.ظ
ممنون از متنای قشنگ و با حالت،لطفا به من هم سر بزن.مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی