تبلیغات
مهاجر - افغانستان وایران درقرن بیستم (2)
مهاجر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

افغانستان و ایران در قرن بیستم

 

(2)

پیوست به مطلب قبلی

در زمان قاچاری ها

 

باوجودیكه ناصرالدین شاه قاجار در مورد قتل عام مردم هزاره توسط امیر عبدالرحمن خان اعتراض نمود، دوخیانت بزرگ را هم در قسمت دو تن از مبارزین افغانی مرتكب شد؛ اولی سردار محمد ایوب خان است كه بر ضد سلطه انگلیس وحاكمیت دست نشانده آن ( امیرعبدالرحمن خان)مبارزه میكرد و در این دوره ( 1888 میلادی در ایران به عنوان پناهنده زندگی می كرد، بنا برتقاضای انگلیس او را ركن الدوله والی مشهد دعوت و با خدعه دستگیر نموده به انگلیسها سپرد.

دومی سید جمال الدین افغانی است ، بقول مرحوم غبار( او سید جمال الدین افغانی را به آمدن در ایران دعوت كرد ولی بعد از شنیدن و دیدن اقوال و اعمال این آزاده مرد مشهور ، درهم شد و امر كرد اورا برپشت یابویی پاها بستند و محبوسأ از قلمرو ایران اخراج كردند ، جمال الدین مغرور این اهانت را فراموش نكرد و یكی از پیروان خود میرزا رضای كرمانی راموظف نمود ناصرالدین شاه را به ضرب گلوله از پا درآورد.(4)

در تیره نمودن این روابط انگلیس ها هم نقش فعال داشتند ، زیرا یك وقتی كه عبدالرحمن خان خواهان تشكیل اتحادیه ای از افغانستان  ، ایران ، و تركیه بود، ایران را كمر اسلام گفته بود،  وسوسه ها و توطئه های كه صورت گرفت او را بیك چرخش صدو هشتاد درجه ای وادار و مجددأ خود به گورجنرال انگلیسی هند در مورد ایران نامه ای به این صورت نوشت : ( در میان این خطرات مهیب در آینده به چه تكیه میدهید سلامت حكومت خودرا؟   احتمال دارد كه شما به اتحاد دولت ایران اعتماد دارید ، باوجود آنهمه تجربیات گذشته چطور ممكن است كه شما  اینچنین خیال واهی در سر داشته باشید .  مگر نمیدانید سلسله سلطنت حالیه ایران (قاجاریها ) دست نشانده دولت روس است؟ اعلیحضرت شاه و جمیع اولیای دولتی ایران در طاعت و تملق امپراتوری روس پروریده شده اند و آنگهی یك دولت پست ، فرومایه ، ضعیف و سست طبیعت پوسیده از هر گونه لهو ولعب ، مستغرق در قعر بی انتظامی و فقر و احتیاج چه میتواند بكند در مقابل آن دولت قوی (روسیه) كه بالفعل در روی سینه آن نشسته .؟ (5)

و از جانب دیگر همین دولت قاجاری بود كه بعد از تجزیه كردن خراسان از افغانستان در سال 1803 م تا نیمه قرن نزدهم 1806 تا1856 میلادی یعنی در مدت پنجاه سال هشت بار در هرات حمله كرد كه بجز یكبار در تمام حملات خود ناكام شدند(6)

در حالیكه قبلا در دوره امیر شیرعلی خان گرچه كشمكش ها برسر مسئله تعیین سرحد وجود داشت روابط دو كشور به طرف عادی شدن پیش می رفت و در این دوره حاجی سید ابوالحسن قندهاری امین كل آستانه مقدسه رضویه به عنوان سفیر در كابل ماموریت یافته بود.(7)

روابط سفیر ایران در این دوره با امیر شیر علی خان بحدی صمیمی بود كه هرجمعه در مجلس خاص شاه حضور یافته و هر دوشنبه به ملاقاتش میرفت.(8)

 

آغاز قرن بیست و ایجاد تحول جدید:

در طول تاریخ قدرتمندان تلاش نمودند تا از اتحاد و یكپارچگی دول كوچك و ضعیف جلوگیری نمایند ، و در این راه مصارف هنگفتی هم نمودند .  استرداد استقلال افغانستان در 1919 و پاكستان در 1947 میلادی از انگلیس بازهم دست اینها را نتوانست از این كشور ها كوتاه نماید. انگلیس بعد از آنكه این كشور ها را ترك كرد ولی نقطه های را ایجاد نمود كه تا ابد گرفتار نفاق و جنگ باشند.

اختلاف برسر خط دیورند بین دوكشور افغانستان و پاكستان بذری است كه انگلیس افشانده و این جنجال همچنان ناتمام خواهد ماند،  و ازطرفی اتخاذ سیاست خام و نابكار قدرتمندان افغانستان بعد از استرداد استقلال پاكستان باعث شد كه این كشور یكبار دیگر به برقراری روابط خود با دنیای غرب تلاش نمایند. اختلاف ایندو كشور همچنان لاینحل باقی خواهد ماند مگر اینكه بزرگان هردو مملكت خود دست به ابتكاری زده و این مشكل را حل نمایند.

در سرحد افغانستان ایران نیز انگلیسها آرام ننشستند و سیستان و آب هلمند را به عنوان نقطه اختلاف تعیین نمودند كه اثرات تبلیغاتی آن تا هنوز باقیمانده و قضیه آب هلمند بیك جنجال ناتمام تبدیل شده است.

با تاسف در معاهده 1875 میلادی پاریس حكمیت انگلیس در قضایای دو كشور از طرف شاه ایران پذیرفته شده بود.

موضوع سیستان قبلا از طرف هیأت انگلیس بنام گلداسمیت در زمان امیرشیر علی خان فیصله گردیده و سیستان در واقع بین دوكشور افغانستان  و ایران تقسیم گردیده و مسیر قدیم رود هلمند كه به سیخ سر معروف بود به عنوان مرز تعیین شد تا هر سال به اثر آب خیزی مسیر دریا تغییر خورده و این كشور ها بخاطر تعیین مرز جدید مصروف و به سرو كله همدیگربزنند.

این تیر به هدف خورد در 1896 م رود هلمند در مسیر سفلای خود بطرف غرب تغییر مسیرداد كه به رود پریان معروف گردید، افغانها كنار رودخانه و ایرانی  ها موضع قدیم را مرز دانسته ، سریال جنجال ناتمام از نوشروع شد. بازهم شاهان ذلیل و ضعیف النفس هردو كشور دست به دامن انگلیس زده و تقاضای حكمیت نمودند .

اینبار شخصی بنام مكماهون در 1903 از كویته با یكهزارو پنجصد نفر در محل مورد منازعه آمد و این هیئتی دو سال و سه ماه طول كشید و بالاخره بتاریخ 10 اپریل 1905 قراردادی بین جانبین به تصویب رساند كه به اساس آن تپه ای را سرحد تعیین نمودند كه آب خیزی آسیبی به آن رسانده نمی توانست و تقسیم آب قسمی صورت گرفت كه دو ثلث آن مربوط به افغانستان باشد ، و به این ترتیب موضوع مورد منازعه حل گردید. كه شما متن كامل قرار داد مذكور را در اخیر این بخش مطالعه خواهید فرمود.

بعد ها ایران قسمت اول این قرار داد را پذیرفته و موضوع تقسیم آب را خارج از صلاحیت هیأت گفته، همچنان موضوع به عنوان مسئله متنازع فیه باقی ماند.

 

دوره سلطنت امان الله خان:

در دوره سلطنت امان الله خان در ایران هم سلسله قاجاری منقرض و رضاشاه حاكمیت ایران را بدست گرفته بود.

در این دوره افغانستان برخلاف دوره های قبل كه خود تحت تاثیر استعمار انگلیس قرارداشت ، باب دوستی و همجواری با كشور ایران بازنمود . امان الله خان در سفری كه به كشور های اروپائی داشت در بازگشت از ایران نیز دیدن نموده و مورد استقبال واقع شد.  قرارداد های از جمله قرارداد 6قوس 1306 را با ایران امضا نمود كه این قرارداد را شما میتوانید در كتاب وزین افغانستان در مسیر تاریخ نوشته مرحوم غبار مطالعه بفرمائید.

گرچه آقای مهدی فرخ نویسنده كتاب تاریخ سیاسی افغانستان می نویسد كه امان الله خان موقع بازگشت به افغانستان ، موقعی كه از مرز عبور كرد به بد گوئی ایران آغاز نمودو حتی دست به یك سلسله تحریكات هم زد كه از جمله از كسی به اسم دوست محمد خان اسم می برد و میگوید كه وی اقداماتی علیه دولت ایران نمود و ایران در اثر عملیاتی اورا دستگیر نمود.

ولی به نظر ما این یك ادعای بیجاست ، زیرا اولأ از كلیه نوشته های مهدی فرخ در مورد افغانستان واضحأ استنباط می شود كه ایشان در اظهارنظر ها كاملأ از نظریات نویسندگان انگلیسی متاثر بوده وحتی بعضأ متن هاو نظریات ایشان تفاوتی با نظریات انگلیس ها ندارد .  ازجانبی امان اللله خان بعد از این سفر گرفتار مسایل داخلی گردید، و كشمكش ها اورا چنان مصروف ساخته بود كه مجال فكركردن به قضایای خارجی نداشت ، چه رسد به اینكه او كسی را علیه یكی از كشور های خارجی تحریك و كمك نماید . و همین قرار داد 6 قوس 1306 (31 اگست 1926)را خود آقای مهدی فرخ كه در آن زمان سفیر ایران در كابل بود با غلام صدیق خان چرخی وزیر خارجه افغانستان امضانموده اند.

دولت امان  الله خان در 1920 كه سال او ل پادشاهی  اواست ، سردار عبدالعزیر خان را به حیث نماینده به ایران فرستاد.  سردار مطالب خود را در پنج فقره به حكومت ایران پیشنهاد نمود افتتاح مذاكره دوستی ، مبادله سفرا ، اقامه قونسل افغانی در مشهد ، استقرارروابط پوستی و روابط تجارتی .

مذاكرات بعد از تقریبأ یك سال منجر به عقد یك قرارداد مودت بین دولتین گردید.  این معاهده از طرف سردارعبدالعزیز خان سفیر افغانی و میرزا حسن خان وزیر خارجه ایران در اول سرطان 1300 ( 22 جون 1921 ) امضا شد. در حالیكه مجدالملك یك سال پیشتر در عقرب 1299 1920 به سفارت ایران در افغانستان معین شده بود.(9)

به این حساب امان الله خان از ابتدای بقدرت رسیدن تا آخرین روز های سلطنت خود با ایران روابط دوستانه خود را حفظ نموده است، زیرا در اولین سال بقدرت رسیدن خود هیأت دوستی فرستاده و در آخرین سال سلطنت خود دراین كشور مسافرت نموده است.

در عصر حبیب الله بچه سقا و نادرخان چیزمهمی به نظر نمی رسد، جز اینكه در زمان سلطنت چهار ساله نادر خان انكشافی در روابط دوستی دوكشور صورت گرفته و سفارت ایران در افغانستان به سفارت كبری تبدیل گردیده است .

اما در عصر سلطنت ظاهر شاه پسر نادر خان تحولات در چند دوره رخ داد كه مهم ترین آن در اوایل دوران سلطنت او و صدارت عمویش سردار هاشم خان و آخرین سالهای سلطنتش در دوره صدارت موسی شفیق میباشد كه هركدام را جداجدا از نظر می گذرانیم .

 


 

 

منابع :

4- افغانستان در مسیر تاریخ ص 506

5- همان ص 505 و 506  به نقل از روابط ایران و انگلیس نوشته محمود ج4 ص 1015

6- همان ص 505

7 – گزارش سفارت کابل – آصف فکرت ص 21

8- همان ص 56

9- افغانستان در مسیر تاریخ  ص 788

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 29 فروردین 1391
یکشنبه 9 تیر 1398 09:25 ق.ظ
goeelajllkwt mexican pharmacy online buy <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cheapest price viagra</a> mail order viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra at canadian pharmacy</a>
brand viagra online
یکشنبه 2 تیر 1398 07:52 ب.ظ

Thank you. I value this.
enter site 20 mg cialis cost cialis y deporte cialis online cialis prices tadalafil 20mg cialis coupons printable how do cialis pills work cialis farmacias guadalajara tarif cialis france cialis 5 effetti collaterali
یکشنبه 2 تیر 1398 04:52 ق.ظ

This is nicely expressed. .
enter site 20 mg cialis cost interactions for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne buy online cialis 5mg cialis daily dose generic cialis 5mg billiger cialis 100mg suppliers only here cialis pills where to buy cialis in ontario cialis name brand cheap
جمعه 31 خرداد 1398 08:10 ب.ظ

Thanks, A good amount of info!

cialis sale online cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg purchasing cialis on the internet buy cialis online nz cialis super kamagra buying brand cialis online cialis lilly tadalafi buy cialis online cialis dosage recommendations
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:05 ق.ظ

Reliable facts. Thank you!
cialis online cialis online napol only now cialis for sale in us achat cialis en europe cialis 5 mg para diabeticos only best offers 100mg cialis cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg cut in half only best offers cialis use cialis 20mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:19 ق.ظ

Good write ups, Thank you!
generic cialis pro online prescriptions cialis cialis kaufen bankberweisung cialis ahumada where do you buy cialis we choice cialis pfizer india we recommend cialis info purchasing cialis on the internet buy cialis sample pack legalidad de comprar cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:40 ب.ظ

Thanks a lot, Wonderful stuff!
buy online cialis 5mg cialis generico online cialis lilly tadalafi cialis daily cialis manufacturer coupon buy cialis only best offers 100mg cialis cialis kaufen buy cialis online cheapest purchasing cialis on the internet
شنبه 25 خرداد 1398 05:42 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis canada on line buy name brand cialis on line cialis tadalafil cialis rckenschmerzen only here cialis pills cialis generisches kanada compare prices cialis uk tadalafil 20mg dose size of cialis cialis purchasing
شنبه 25 خرداد 1398 03:08 ق.ظ

Wonderful advice. Appreciate it.
cialis lowest price low cost cialis 20mg only here cialis pills cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho cialis tadalafil buying cialis on internet purchase once a day cialis cialis online holland cialis sicuro in linea
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:41 ب.ظ

You expressed it effectively!
dose size of cialis generic cialis 20mg tablets cialis bula cialis for sale in europa chinese cialis 50 mg i recommend cialis generico dosagem ideal cialis cialis per paypa cialis for bph buying brand cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:18 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis 10mg prix pharmaci achat cialis en suisse free generic cialis buy cheap cialis in uk we choice cialis pfizer india female cialis no prescription cialis cost cialis for sale cialis 5 mg cialis rezeptfrei
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:47 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis price thailand cheap cialis cialis mit grapefruitsaft preis cialis 20mg schweiz no prescription cialis cheap cialis 10 doctissimo cialis online cialis daily dose generic click here to buy cialis tadalafil
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:54 ق.ظ

Terrific stuff. Appreciate it!
cialis 20 mg best price cialis for sale in europa cialis dosage recommendations cialis prezzo di mercato ou trouver cialis sur le net dosagem ideal cialis cipla cialis online acquistare cialis internet generic cialis in vietnam cialis generico en mexico
جمعه 23 فروردین 1398 09:00 ب.ظ

Superb info. With thanks.
northwest pharmacy canada canadian pharmacys are canadian online pharmacies safe order canadian prescriptions online northwest pharmacies canadian pharmacies that are legit safe canadian online pharmacies canada drug canadian medications online trusted pharmacy canada scam
پنجشنبه 22 فروردین 1398 07:25 ق.ظ

You actually reported that wonderfully.
canada online pharmacies for men canadian pharmacy uk delivery pharmacy near me canadian cialis Northwest Pharmacy northwestpharmacy drugs for sale online canada online pharmacies Northwest Pharmacy drugstore online shopping reviews
جمعه 16 آذر 1397 07:02 ق.ظ

Point very well considered.!
acheter du cialis a geneve cialis generico online viagra cialis levitra generic cialis review uk cialis side effects dangers cialis for sale in europa cialis online cialis pills order a sample of cialis precios de cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
rx cialis para comprar cilas cost of cialis cvs we recommend cialis best buy cialis kaufen wo tadalafil 10 mg cialis pills in singapore tadalafil tablets cialis rezeptfrei sterreich prices for cialis 50mg
دوشنبه 12 آذر 1397 05:08 ب.ظ

This is nicely put! .
cheap cialis cialis kamagra levitra what is cialis cialis 30 day sample pastillas cialis y alcoho cialis usa cost cialis kaufen bankberweisung cialis free trial acheter cialis kamagra cialis 05
دوشنبه 12 آذر 1397 04:56 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis 20 mg click now buy cialis brand cialis manufacturer coupon sialis cialis e hiv cialis for sale south africa cialis savings card we like it safe cheap cialis calis cialis dosage amounts
یکشنبه 11 آذر 1397 04:33 ب.ظ

Lovely forum posts, Kudos.
40 mg cialis what if i take we use it cialis online store purchase once a day cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis lilly tadalafi cialis great britain weblink price cialis sublingual cialis online overnight cialis tadalafil discount cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:33 ق.ظ

You said this perfectly!
cialis purchasing we like it safe cheap cialis miglior cialis generico order generic cialis online recommended site cialis kanada generic for cialis cialis online cialis great britain buy cialis online tesco price cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:08 ب.ظ

You made the point.
cialis daily dose generic cialis tablets australia if a woman takes a mans cialis cialis for daily use cialis 20 mg best price safe dosage for cialis buying cialis on internet cialis per paypa venta de cialis canada tadalafil generic
شنبه 10 آذر 1397 04:10 ق.ظ

You actually stated that superbly.
cialis generic availability free generic cialis cialis 20 mg cut in half cialis canadian drugs cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets cialis in sconto we like it cialis price cialis sicuro in linea cialis diario compra
جمعه 9 آذر 1397 04:54 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
legalidad de comprar cialis acheter cialis meilleur pri cialis generique 5 mg cialis pills boards cialis pills price each cost of cialis cvs cialis 5 mg safe site to buy cialis online cialis for sale prix cialis once a da
جمعه 9 آذر 1397 05:09 ق.ظ

You have made your position extremely clearly!.
generic for cialis cialis dose 30mg only best offers cialis use venta cialis en espaa buying cialis on internet comprar cialis navarr viagra vs cialis cialis sale online cialis generico postepay cialis herbs
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:47 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis 20 mg best price cialis italia gratis generic cialis 20mg uk cialis tadalafil online we like it cialis soft gel cialis efficacit cialis 30 day sample cialis 20 mg cut in half dose size of cialis cialis authentique suisse
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:55 ق.ظ

Kudos. Numerous facts.

bulk cialis cialis online deutschland link for you cialis price cilas buy cialis online cheapest india cialis 100mg cost cialis sale online effetti del cialis we like it cialis price overnight cialis tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:21 ق.ظ

Appreciate it! A lot of posts.

effetti del cialis order a sample of cialis cialis sicuro in linea chinese cialis 50 mg acquisto online cialis buy cialis sample pack cialis 05 how do cialis pills work safe dosage for cialis prices on cialis 10 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 07:32 ب.ظ

Cheers! A good amount of facts.

cialis from canada where to buy cialis in ontario cialis uk cialis wir preise side effects for cialis cialis generico lilly cialis australia org cialis lowest price buy cialis online look here cialis order on line
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:29 ب.ظ

Helpful knowledge. Thanks!
weblink price cialis brand cialis generic cialis arginine interactio american pharmacy cialis cialis sicuro in linea cialis arginine interactio cialis daily dose generic tarif cialis france cialis et insomni cialis coupons
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی