تبلیغات
مهاجر - از قلم دانشمند عالقدر سید اسدالله حسینی نکته دان
مهاجر
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
تعریف انسان نوشته سید اسدالله حسینی نکته دان 

تعریف انسان

تعریف چیست؟

چرا انسان تعریف شود؟

دیگران چگونه تعریف كرده اند؟

به تعریف جدید انسان چی نیاز است؟

تعریف چیست؟

تعریف ؛ عبارت از تنظیم معارف، بطور فشرده پیرامون چیزی به غرض درك صریح و شفاف تر. یعنی مهندسی كردن كلمه و یا هر چیزی دیگر.

چرا انسان تعریف شود؟

یكی از ویژگی های آدمی تعریف است. كسانی كه از حوادث و پدیده های مریی و نامریی ما حول وجودی شان، تعریف درست نداشته باشند در بحث ها و نقد ها ضعیف شناخته می شوند. باید گفت: پایه اول شناخت و پایان شناسایی هر چیزی تعریف آن است.

انسان همه چیز را تعریف می كند چرا خود انسان تعریف نشود؟ تعریف نو و كهنه دارد و انواع مختلف تعریف را دانشمندان شناسیی كرده اند.

دیگران از انسان چه تعریف ارائه داده اند؟

حدود دو هزار و سه صد سال قبل ارسطو، گفته بود، انسان حیوان ناطق است. این تعریف حتی می تواند پایه های پژوهشی تئوری داروین باشد. اما یك تعریف عقیم است. مانند اینكه بگوئیم، انسان حیوان با اراده است. با اراده است كه چی؟ تعریف اینكه انسان حیوان ناطق  است، یك تعریف طفیلی است. در این تعریف، حیوان تعریف شده است. نه انسان!

انسان تعریف نشده است. شاید بگوئیم كه انسان در امتداد تكامل حیوان تعریف شده است. پس كسانی كه الكن و گنگ هستند، انسان نیستند؟!‌

در حالیكه از آنهایی كه بی زبان هستند كسانی هم در میان شان هستند به علم اشارات از حیوانات ناطق، پیشرفته تر هستند. گنگها با نطق مخطوط، درس می خوانند و درجات علمی را نیز بعضی آنها، طی می كنند. پس این تعریف كه انسان حیوان ناطق است، یك تعریف ناقصه است. در عهد عتیق امده است كه انسان تصویر خدا است و عرفای تمام جهان انسان را در پیوند و ارتباط به خداوند تعریف كرده است.

انسانرا جلوه های ظهور غیب و تجلی حق و نمادی از پرتو حسن ازل تعریف كرده اند. مسلمانها اكثرا انسان را خلیفه ی خدا درزمین معرفی كرده اند. در حالیكه در كتب مقدس و قرآن، خداوند انسان را، خلیفه و جانشین خودش معرفی نكرده است.

قرآن در سناریوی خلقت انسان جدید را خلیفه و جانشین انسانهای قبلی معرفی می كند نه جانشین خودش.

و اذ قال ربك للملائكه انی جاعل فی الارض خلیفه، بقره/30 و زمانی كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین، جانشین خواهم گماشت. (فرشتگان) گفتند، آیا در زمین كسی را می گماری كه در آن فساد انگیزد و خونها بریزد.

در این مقام«خلیفه» فرموده است نه خلیفتی «یعنی خلیفه خودم» چون این انسان ها جانشین انسانهای قبلی هستند كه در اثر فساد و خون ریزی با خاك یكسان شدند و منقرض شدند.

یا داود انا جعلنا ك خلیفه فی الارض سوره 38 آیه 26، ای داود ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری كن و از هوی نفس پیروی نكنی.

باز هم خداوند داود پادشاه را جانشین پادشان قبل از او قرار داد كه در میان مردم به حق حكم نمیكردند و نه فرمودند است خلیفتی جانشینی خودم!

و عد الله الذین آمنو منكم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم... سوره نور آیه 55. خداوند به كسانی از شما كه ایمان آورده و كار های شایسته كرده اند وعده داده است كه حتما آنان را در این سرزمین، جانشین قرار دهد همانگونه كه كسانی را كه پیش از آنان بودند جانشین قرار داد.

كسانی كه به خداوند باور دارند و اعمال شایسته انجام میدهند، در تقدیر تاریخی جانشین و وارث قدرت های قبلی كه اعمال غیر صالحه انجام می دهند قرار میدهد. اینجا نیز خداوند كسی را جانشین خودش معرفی نفرموده است.

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین سوره قصص ایه 5

و خواستیم بر كسانی كه بر محرومیت و ضعف و بر دستی كشانده شده بودند منت بگذاریم و آنها را پیشوایان مردم و وارث زمین نمائیم. باز هم نفرموده است خلیفه خود یا وارث خودش!

و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادی الصالحون انبیا ایه 105

و در زبور بعد از تورات نوشتیم كه زمین را بندگان صالح و شایسته ما به ارث می برند. یعنی كسانی كه به شایسته سالاری باور دارند در عاقبت وارث زمین می شوند. یعنی گروهی میآیند كه شایسته اند و وارث گروهی می شوند كه لیاقت اداره زمین را ندارند. چرا عده ی آمده اند و گفته اند كه انسان خلیفه الله و جانشین خدا است؟

حتما در تثبیت برتری جویی خودشان بوده اند كه گفته اند انسان وارث و جانشین خدا در زمین است. این تفكر صراحتا مخالف آیات قرآن است. و از این اندیشه بوی شرك می آید كه انسان در جای خدا قرار گرفته است. هیچ انسانی در سلطنت و اقتدار پروردگار به اندازه یك ذره هم شریك نیست.

توحید فریاد تمام ایات قرآن است. و شرك ضد توحید است. اكثر پیروان مسیحیت در شأن حضرت عیسی علیه السلام همین ظن و گمان را روا داشتند كه در حفره شرك سقوط كردند. در حالیكه عیسی، خداوند را تسبیح میگفت اما پیروانش آنحضرت را جانشین خدا و در صفات برابر با خداوند قرار دادند!

ریشه تمام لغزش ها از تعریف انسان كه اشتباه بوده است سر چشمه گرفته است.

پروفیسور الكسس كارل فیلسوف فرانسوی اوایل قرن بیستم در تعریف انسان میگوید: انسان موجود ناشناخته است. این تعریف نشان میدهد كه «كارل» از تعریف انسان توسط فروید اطرئشی كه مظهر كامل «سكس والیته» تعریف شده است رضائیت نداشته است. یا ماركس كه انسان را جانور اقتصادی تعریف كرده است یا ماكیاول كه انسان را حیوان سود جو معرفی می كند و هزاران دیگر برای كارل فیلسوف، تعریف ارضایی و اقناعی نبوده است.

محی الدین بن عربی تقریبا همین تعریف انسان را مانند كارل ارائه داده است كه گفته است: هر چیزی كه نا محدود است دارای حد (تعریف) نمی باشد. روح یا حیات برای ما نا محدود است، پس قابل تعریف نیست.

بلی، ما از هر چیز در حدود و ثغوری كه شناخت داریم، تعریف میكنیم، حتی در مورد خداوند. یسئلونك عن الروح، قل الروح من امر بی و ما اوتیهم من العلم الاقلیلا. اسراء 85.

یا رسول الله از تو در مورد روح سوال می كنند، بگو: روح از امر پروردگار من است و برای شما از علم داده نشده است مگر اندك پس تعریف كامل و همه جانبه از انسان محال است.

و برای همین است كه در هر عصری و نسلی و میان هر جمعی از انسان تعریف دیگری صورت میگرد. اما تعریف اتم و اكمل ممكن نیست. یعنی در به روی همان پاشنه می چرخد. یعنی تعریف از انسان، چون دست ساخت خود او است كامل نیست.

 

از كارل ماركس نقل شده است كه گفته است: تفسیر جهان از هر فیلسوفی ساخته است، مهم تغییر جهان است. در رابطه با انسان همین گونه است كه تعریف و تفسیرر از انسان در حدودی از هر كس ساخته است، مهم تغییر انسان است. ما چی تعریف از انسان بدهیم كه تغییر در انسان ها ایجاد كند؟

مثلاً: انسان تنها مخلوق معترض است. اعتراض میكند. انتقاد گر است و یعنی پروتست Protest این تعریف در قالب زمان و محدود به شرایط است. همه جا و همه وقت قابل استفاده نیست.

همین تعریف در جامعه ما كه از نظر روانشناسی اكثر مردم آن كند خو و عجول و حساس هستند، مقدمه كشتار و خون ریزی است.

اگر ما جوانها را سیخ كنیم كه هر كس هر كار كرد: شما اعتراض كنید چون انسان یعنی اعتراض، پس محیط علمی، تحقیقاتی و همكاری ها به انارشیسم تبدیل می شود و انتهای آن جنگ و جهنم است.

 نه دكارت گفته بود: من فكر می كنم پس هستم. من شك میكنم پس هستم. این تعریف یكی از آثار وجودی انسان است نه از خود انسان. دكارت باور كرده است كه وجود دارد، چون فكر میكند، شك میكند پس وجود دارد. بقول دكارت كسانی كه در خلسه و سكر و خمار میروند یا چون دیوانه ها، نمیتوانند بیندشیند، نمیتوانند فكر كنند وجود ندارند، پس نیستند! پس تمام انسان ها تا زمانی كه در خشم و اضطراب و تشویش و نگرانی و در پنجه های عصیان و قهر گرفتار اند و تمام كسانی كه در خواب اند، نمیتوانند شك كنند و فكر كنند. پس نیستند!

مولر یك فیلسوف دیگر گفته بود ما در نمایشگاه زندگانی هم هنر مندیم و هم تماشا چی! این تعریف توصیفی از انسان است. با همه زیبایی یك تعریف عقیم و ابتر است. این تعریف چی تغیر و حركت و تحول در انسان میآورد؟ هیچی!

تعریف انواع مختلف دارد، مانند تعریف دستوری، توصیفی، ارزشی و غیره تعریف ها غالبان مقطعی و قالب شده در زمان و مكان خاص می باشند.

بطور مثال، تعریف از سیاست و دیانت در زمان های متفاوت، فرق دارند. در قرن دوم و سوم هجری اكثر علمای مذهبی، دین را مخالف سیاست تعریف میكردند. از پیامد های آن تا قرن بیستم در كشور ما اكثرا گرگ در لباس شاه شبانی میكرد و رعیت گوسفندان شاه می بودند.

در قرن بیستم در نتیجه مبارزات سید جمال الدین افغانی و شاگردان با الواسطه و بلا واسطه این مصلح بزرگ روی همزیستی و خویشاوندی دیانت و سیاست کار صورت گرفت تا جایی که یکی از علمای دینی اعلام کرد: دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما است.

اما امروز از قول یكی از شخصیت های مصری بنام عثمانی گفته می شود كه: خداوند می خواهد اسلام دین باشد اما آدم ها از آن سیاست ساختند. دین كلی، جهانی و فرا گیر است، اما سیاست جزئی قبیله یی و محدود به مكان و زمان است.

و قابل ذكر است كه دین یك امر فطری است و سیاست یك اصل عقلایی، علمی و تخصصی است. پس امروز از دین و سیاست و به تبع آن از مذهب، استقلال، امنیت، صلح، كفر، ایمان، ازادی و غیره همه از نو باید تعریف شوند و برای همین است كه این مقاله را پیرامون تعریف جدید از انسان عنوان كردیم.

چه نیازی به تعریف جدید از انسان داریم؟

با پیشرفت های محیر العقول تكنالوژی در حوزه تحقیقاتی كیهانی و مطالعات فضایی به وضوح دیده می شود كه زمین و حتی منظومه شمسی ما بایر و برهنه از مخلوقات ذوی العقول و متفكر مانند انسان است.

و تحقیقات اخیر نشان میدهد كه در دهكده زمین و مجموع الجزایر فضایی منظومه شمسی انسان تنها است.

مطالعه دشت های كویری ستاره ها و اقمار، از پشت تلسكوپها، بند بند استخوان انسان را میلرزاند كه می بیند، چه قدر تنها است!

پس در سناریوی خلقت زمین و در قلب كشور خورشید، انسان و رشد ابعاد وجودی انسان هدف غایی است. یعنی انسان عبارت از هدف غایی سناریوی ساختاری كل منظومه شمسی است. زمین گهواره پرورشی كودكی است كه طناب های این گهواره به ستارگان و اقمار بی شمار این منظومه و تا منظومه های دیگری از كهكشان گره خورده است و كشیده شده ما هنوز در دبستان منظومه شمسی به بلوغ كامل نرسیده ایم.

و تارسیدن به دانشگاه تكاملی خلقت، مدارج زیادی را باید طی كنیم ما از كجا میدانیم كه در میانه راه هستیم؟

چون در روز اول خلقت كه تنها بودیم، مورد تهمت فرشتگان قرار گرفتیم.

اولین بار فرشتگان در دیالوگ با خداوند، تهمت زدند كه باز موجودی می آفرینی كه فساد و خون ریزی كند؟ (تهمت)

خداوند فرمود: در آنچه من علم دارم شما ندارید.

یعنی كه بلی در این سناریوی خلقت جدید، خون ریزی و فساد وجود دارد. اما تا آخر و پایان كار این گونه نمی ماند.

فرشتگان شاید با درك از خلقت «گذشته» این تهمت را به انسان زد اما خداوند با درك از «آینده» و علم غیب فرمودند: آنچه من میدانم شما نمیدانید.

وقتی انسان تكثر پیدا كرد و تا امروز به مرز هفت ملیارد نفوس رسیده است، یكی به دیگری تهمت و بهتان و افتراء و دروغ می سازد.

نردبانی كه پله ی اول آن تهمت و آخر آن دروغ است. و در این غوغا سالاری كسی بیشتر مورد اتهام و تهمت قرار میگیرد كه تحرك بیشتر دارد و تكامل كرده است.

در قرآن آمده است كه بار ها به پیامبران، خصوصا پیامبر اسلام تهمت دیوانگی زدند و گفتند پیامبر جادو گر است و كلام اش افسون میكند و بزرگان قریش فیصله دادند كه در برابر تلاوت قرآن و نطق های گفتاری پیامبر در گوشهای خود پنبه بزنند.

و امروز پیشرفت های علمی هر چند جلو تهمت ها را نتوانسته است بگیرد اما در كشف جرایم و تهمت شناسی گامهای بلند بر داشته است. و «خاك عبرت» خیزما صد رنگ تهمت میکشد هنوز»

اما پیامبران میدانستند و امروز هم زنان و مردان صالح و پاك طینت و عاشق میدانند كه: «تهمت افسردگی به طینت عاشق خطا است»

ما در عصری قرار داریم كه «صبح هستی ما تهمت آلود است» و در این بره از زمان، «آدم نمی توان گفت آنرا كه تهمت الود نباشد.»

هیچكس به خر تهمت نزده است كه آدم خوار است اما به انسانها، انسان دیگری تهمت زده است كه خر خور و مردار خور است!

انسانها به میزانی كه تكامل میكنند مورد تهمت قرار میگیرند، حق یا به نا حق بحث دیگر است. بقول صائب: «چون یوسف تهمت زده از پاكی دامن» سالها در گوشه زندان ماند.

پس از گفتار خود نتیجه میگیریم:

كه «تهمت مدار هستی» در كل جهان ما بقول بیدل انسان است. انسان كیست و چیست؟ انسان تهمت مدار هستی است. هر چند شناخت ما از انسان به منزله درك و شناخت ما از سایه است نسبت به همسایه.

آنها ئیكه با دامن های آلوده به تهمت در وسط معابر ایستاده و به قضا نگاه نمیكنند. و هر آنچه را كه به مصالح كشور و صلح در جهان میدانند، فریاد میزنند، مردان بزرگ و جاودان می باشند. و كسانی كه از تهمت ها كه غبار آن چشم ها را می ازاراد، می ترسند هر چند فیلسوف زمان باشند. در تاریخ كوچك و عمر آنها مانند آمیب ها زود گذر است.

آدمهای تهمت زده شده می دانند كه «قبل و بعد عالم تجدید، تجدید است و بس» روزی میرسد كه آدمهای آلوده به تهمت گناه، غسل تعمید و تطهیر میگیرند. و در اعماق كائنات و در دشت های كویر و بایری جزیره های منظومه شمسی و در قلب های مردم ناشناخته و نا شناس، تنها نیستند، همانطور كه گفته اند«تهمت تجرد به مسیحا ستم است» او تنها نبود و ما هم تنها نیستیم. در همه جا و همه وقت آنكه با ما است خدا است.

هامبورگ

نكته دان

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:28 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my
own blog and was curious what all is needed
to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% positive.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Cheers
شنبه 4 شهریور 1396 12:51 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but
I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating
my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
Cheers
جمعه 3 شهریور 1396 02:32 ب.ظ
Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting
a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a
extraordinary job!
شنبه 31 تیر 1396 12:23 ق.ظ
I like the helpful info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog and check again here frequently.

I'm quite certain I'll learn many new stuff right here! Good luck for the next!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی